سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از ارسال لایحه وزارت بازرگانی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از ارسال لایحه وزارت بازرگانی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.


لایحه وزارت بازرگانی به مجلس ارسال شد