با رأی نمایندگان؛ لایحه اصلاح «قانون اسقاط خودرو» به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح اسقاط خودرو را برای بررسی مجدد به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگرداندند. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ آبان ماه) در صحن علنی مجلس و […]

با رأی نمایندگان؛

لایحه اصلاح «قانون اسقاط خودرو» به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد

لایحه اصلاح «قانون اسقاط خودرو» به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح اسقاط خودرو را برای بررسی مجدد به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگرداندند.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ آبان ماه) در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، با اصل این لایحه موافقت نکردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوع مذکور گفت: این ماده واحده مغایر ماده ۳۰ و بند (ب) ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه است؛ چراکه در آنجا تکلیف شده تا سالانه ۲۰ درصد خودروها را اسقاط کنیم، عملاً در این لایحه اسقاط تبدیل به یک و نیم درصد شده و اسقاط از رده خارج می‌شود.

وی همچنین پس از عدم موافقت نمایندگان با این طرح رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل اینکه این مسئله موضوع مهمی است آن را به کمیسیون برمی‌گردانیم هرچند که می‌توانیم بر اساس آئین‌نامه حذف آن را نیز به رأی بگذاریم.


لایحه اصلاح «قانون اسقاط خودرو» به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد