قیمت تیبا به ۳۶۰ میلیون رسیده است. شاهین در بازار آزاد ۶۰۵ میلیون معامله می‌شود

قیمت تیبا به ۳۶۰ میلیون رسیده است. شاهین در بازار آزاد ۶۰۵ میلیون معامله می‌شود


قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت