قیمت روبل امروز سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ نوساناتی داشت؛ نرخ روبل در لحظه تنظیم این خبر ۵۲۸ تومان است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ قیمت روبل امروز سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ نوساناتی دارد. نرخ روبل ۵۲۸ تومان است. بیشترین قیمت روز هم ۵۳۰ و پایین‌ترین قیمت آن ۵۲۵ تومان بوده است. همچنین متوسط قیمت […]

قیمت روبل امروز سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ نوساناتی داشت؛ نرخ روبل در لحظه تنظیم این خبر ۵۲۸ تومان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ قیمت روبل امروز سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ نوساناتی دارد. نرخ روبل ۵۲۸ تومان است.

بیشترین قیمت روز هم ۵۳۰ و پایین‌ترین قیمت آن ۵۲۵ تومان بوده است. همچنین متوسط قیمت ارز ملی روسیه ۴۸۰ تومان اعلام شده است.

بانک مرکزی قیمت روبل را افزایشی و ۶۹۸ تومان اعلام کرده است.