روزنامه دنیای اقتصاد جدول قیمت رهن و اجاره آپارتمان های بالای ۱۵سال را منتشر کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد جدول قیمت رهن و اجاره آپارتمان های بالای ۱۵سال را منتشر کرده است.


قیمت رهن و اجاره آپارتمان های بالای ۱۵سال در تهران (جدول)