قطر به تازگی میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ را با موفقیت پشت سرگذاشت. قطری ها دوباره دست به کار شدند تا میزبانی یک جام جهانی دیگر در ورزشی دیگر را کسب کنند.

قطر به تازگی میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ را با موفقیت پشت سرگذاشت. قطری ها دوباره دست به کار شدند تا میزبانی یک جام جهانی دیگر در ورزشی دیگر را کسب کنند.


قطر میزبان جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ شد