پیشکسوت باشگاه استقلال با بیان اینکه دو پنالتی صد درصد استقلال گرفته نشد گفت: عملکرد داور بحث برانگیز بود و پیروزی را از استقلال گرفت.

پیشکسوت باشگاه استقلال با بیان اینکه دو پنالتی صد درصد استقلال گرفته نشد گفت: عملکرد داور بحث برانگیز بود و پیروزی را از استقلال گرفت.


قضاوت داور بحث برانگیز بود/ استقلال باید برنده می‌شد