معاون هماهنگ کننده نداجا: قدرت نظامی ایران اسلامی دنیا را متحیر کرده است رشت- معاون هماهنگ کننده نداجا با بیان اینکه ایران اسلامی خالق و شکل دهنده بزرگترین دریانوردی های جهان است، گفت: قدرت نظامی ایران اسلامی دنیا را متحیر کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم بابک بلوچ ظهر چهارشنبه در مراسم […]

معاون هماهنگ کننده نداجا:

قدرت نظامی ایران اسلامی دنیا را متحیر کرده است

قدرت نظامی ایران اسلامی دنیا را متحیر کرده است

رشت- معاون هماهنگ کننده نداجا با بیان اینکه ایران اسلامی خالق و شکل دهنده بزرگترین دریانوردی های جهان است، گفت: قدرت نظامی ایران اسلامی دنیا را متحیر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم بابک بلوچ ظهر چهارشنبه در مراسم دانش آموختگی دانش پژوهان دوره ۱۹۳ شهید علی رضاپور در رشت، اظهار کرد: توفیقات نظام اسلامی در سایه رشادت‌های شهدا و انسجام نیروهای مسلح تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه عزت و اقتدار نظام اسلامی در آن سوی مرزها رخ نمایی می‌کند، افزود: رشادت‌ها و جانفشانی‌های نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف، قدرت، عزتمندی و اقتدار را به نظام اسلامی ارزانی داده است.

معاون هماهنگ کننده نداجا با بیان اینکه ایران اسلامی خالق و شکل دهنده بزرگترین دریانوردی‌های جهان است، گفت: تمام آب‌های آزاد جهان زیر سیطره دریانوردان و غیورمردان ایرانی است.

امیر دریادار دوم بلوچ با تاکید بر تقویت روحیه ایمانی، معرفتی و عرفانی در بین یگان‌های نیروهای مسلح، بیان کرد: نیروهای مسلح در کنار تقویت آموزش‌های رزمی، تاکتیکی و نظامی، خود را با سلاح ایمان و تقوا مجهز کنند.

وی با اشاره به اقتدار مثال زدنی یگان‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در دنیا، افزود: قدرت نظامی ایران اسلامی دنیا را متحیر کرده است.


قدرت نظامی ایران اسلامی دنیا را متحیر کرده است