به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر (یکشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. طبق این مصوبه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز […]


به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر (یکشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف به تناسب بُعد خانوار صرفاً برای آب برابر با صفر منظور گردد.


قبوض آب، برق و گاز مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صفر شد – پایگاه خبری هشت صبح