قالیباف: هرگونه وحدت‌شکنی آب ریختن به آسیاب دشمن است قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به تاریخ سیستان و بلوچستان نگاه کنید، همیشه بلوچ‌های ما مدافع ایران، مدافع استقلال ایران و مبارزان جدی استعمار و استکبار انگلیس بوده‌اند. دریافت ۲ MB

قالیباف: هرگونه وحدت‌شکنی آب ریختن به آسیاب دشمن است

قالیباف: هرگونه وحدت‌شکنی آب ریختن به آسیاب دشمن است

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به تاریخ سیستان و بلوچستان نگاه کنید، همیشه بلوچ‌های ما مدافع ایران، مدافع استقلال ایران و مبارزان جدی استعمار و استکبار انگلیس بوده‌اند.

دریافت ۲ MB