قالیباف مصوبه اخیر هیأت وزیران درباره کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیر دولتی و حق پرستاری را مغایر با قانون دانست

Print Friendly, PDF & Email

هشت صبح:  رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، تصویبنامه هیات وزیران در موضوع کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیر دولتی و حق پرستاری یا مددکاری را مغایر با قانون دانست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، تصویبنامه هیات وزیران در موضوع کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیر دولتی و حق پرستاری یا مددکاری را مغایر با قانون دانست.

اشاره قالیباف، به قانون هدفمند سازی یارانه‌ها است که لزوم واریز یارانه ها را به حساب سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود، مورد تأکید قرار می‌دهد، اما در تصویبنامه هیأت وزیران، یارانه‌های مورد نظر قانون هدفمندسازی یارانه ها، در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است که از حیث الزام دولت، مغایر قانون تشخیص داده شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «با نظر به بند «الف» و تبصره (۲) ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ که لزوم واریز یارانه ها را به حساب سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود، مورد تأکید قرار میدهد علیهذا واژه یارانه نقدی افراد مندرج در بند ۳ مصوبه که اطلاق ،آن یارانه‌های مورد نظر قانون هدفمندسازی یارانه ها را در بر میگیرد از حیث الزام دولت به قرار گرفتن آن در اختیار سازمان بهزیستی کشور، مغایر قانون است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا