پایگاه خبری هشت صبح : ایسنا: رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس دست به دست هم می‌دهند، گفت: ما در مجلس می دانیم بار اصلی روی دوش دولت است؛ بنده سالیان سال کار اجرایی کردم و می فهمم که ما نباید دست دولتمردان و وزرا را ببندیم و باید به […]

پایگاه خبری هشت صبح :

ایسنا: رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس دست به دست هم می‌دهند، گفت: ما در مجلس می دانیم بار اصلی روی دوش دولت است؛ بنده سالیان سال کار اجرایی کردم و می فهمم که ما نباید دست دولتمردان و وزرا را ببندیم و باید به آن ها قدرت مانور داد اما این قدرت مانور در جهت گیری و بستر مشخصی باشد که دولت و مدیران اجرایی با تدابیر و خلاقیت انجام دادند.

محمدباقر قالیباف در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون با گرامیداشت یاد شهید رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت گفت: احکام خوبی برای بخش تعاون در برنامه هفتم پیش بینی شده که مبتنی بر سند تعاون و تقویت بانک توسعه، صندوق ضمانت است. نقیصه ها را با کمک وزارت خانه های کشاورزی، صمت و اقتصاد و سازمان برنامه رفع نقیصه می کنیم؛ راهبرد ما در طول برنامه هر سال دو درصد است.

وی در ادامه بیان کرد: واقعیت تلخ آن است که سهم بزرگ اقتصاد در دست به دولت است، بخش خصوصی سهم کوچکی داشته و تعاون سهم ناچیزی در اقتصاد دارد که باید برای آن تدبیری داشته باشیم.

قالیباف با اشاره به تاکیدات رهبری گفت: باید در واگذاری کار به مردم و مردمی سازی اقتصاد تحولی رخ دهد؛ بخش تعاون نماد و تبلور سازمان دهی شده مردم در عرصه اقتصاد است اما باید با چه روشی انجام شود تنها با حرف زدن کاری پیش نمی رود.

وی با اشاره به توزیع سهام عدالت گفت: سهام عدالت به بیش از ۴۵ میلیون نفر واگذار شده که نوع مردمی سازی است اما با توزیع سهام، تحولی در اقتصاد رخ نمی دهد. اعطای سهام به افراد ذی‌حق اقدامی افتخارآمیز در راستای برقراری عدالت است اما ما از خلاقیت، توان و فکر و ابتکارات این ۴۵ میلیون نفر استفاده نکردیم.

رییس مجلس ادامه داد: در این بین مدیریت این مجموعه ها به گونه ای است که یا به صورت ناقص در دست دولت بوده و یا در اختیار افرادی است که نمایندگان واقعی سهامداران نبوده و آن چنان هم تحت کنترل دولت نیستند که دولت بتواند امر و نهی کند؛ این بدترین شکل مدیریت بر این حجم از سهام است.

قالیباف با بیان اینکه برای مردمی سازی به خلاقیت و فکر نیاز است، افزود: برای مردمی سازی باید رقابت سالم بین مردم و دولت ایجاد شده که منجر به شایسته گزینی و شایسته پروری شود.

وی گفت: بیش از ۳۰۰ تا ۳۵۰ تعاونی سهام عدالت را مدیریت می کند اما در واقع آن ها واسطه هستند، این روش اقتصاد مردمی و تعاونی نیست. وقتی حرف از مردمی سازی می زنیم یعنی کاری معطوف به هدف، کنترل پذیر،خود تنظیم گر و بازگشت پذیر باشد در غیر این این صورت مردمی سازی شکل نمی گیرد و همین شکل فعلی باقی می ماند.

قالیباف با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های فکری و نگاه تحولی مردم در اقتصاد بیان کرد: باید ا شفاف سازی و هوشمند سازی به سمت مردمی سازی حرکت کنیم که آن زمان خروجی کار کارآمدی و رفع مشکلاتی همچون رفع ناترازی در بودجه، آب، برق و حوزه بانک ها و مسائل پولی و بانکی است.

وی‌ با بیان اینکه ما مشکل پول و امکانات و اختیارات نداریم بلکه مشکل ما نگاه تحولی است، افزود: معتقدیم با فرهنگ جهادی و اراده و باور و توان مردمی سازی تهدیدی وجود ندارد و همه چیز را می توان به فرصت تبدیل کرد منتها فرصت به دو بخش با ریسک و بدون ریسک تقسیم می شود.  افراد خلاق جامعه فرصت باریسک را به تحول بزرگ تبدیل می کنند اما در صورت غفلت همین فرصت تبدیل به حفظ وضعیت موجود شده و تحول و جهشی رخ نمی دهد. این وضعیت در تمام حوزه ها وجود دارد.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه ما در مجلس با تمام وجود در خدمت شما هستیم، گفت:  آن هایی که دوست ندارند جبهه و فرهنگ انقلاب خوب پیش رود، گاهی دولت و مجلس را محکوم به یکدستی و گاهی محکوم به تنازع و دعوا می کنند.

وی ادامه داد: ما در حوزه نظارتی و تفکیک قوا کار خودمان را انجام می دهیم تا امور به درستی پیش رود اما ما در مجلس می دانیم بار اصلی روی دوش دولت است؛ بنده سالیان سال کار اجرایی کردم و می فهمم که ما نباید دست دولتمردان و وزرا را ببندیم و باید به آن ها قدرت مانور داد اما این قدرت مانور باید در جهت گیری و بستر مشخصی باشد که دولت و مدیران اجرایی با تدابیر و خلاقیت انجام دادند؛ اگر دولت دست از تمرکز زدایی برندارد و همه چیز در مرکز تصمیم گیری شود، اشکال در دولت پیش می آید.

قالیباف با بیان اینکه  دولت و مجلس دست به دست هم می دهند، افزود: هدف در برنامه هفتم رسیدن به ثبات اقتصادی است چون تا وقتی ثبات ایجاد نشود به رشد اقتصادی پایدار نرسیده  و حرکت سینوسی را شاهد خواهیم بود که مضرترین کار برای اقتصاد است.


قالیباف: اگر دولت دست از تمرکز زدایی برندارد و همه چیز در مرکز تصمیم گیری شود، اشکال پیش می‌آید /  آن‌هایی که دوست ندارند جبهه انقلاب خوب پیش رود، گاهی دولت و مجلس را محکوم به یکدستی و گاهی محکوم به دعوا می‌کنند