گل اول الهلال به اوراواردز ژاپن توسط سالم الدوساری در دقیقه ۱۳ به ثمر رسید. فینال رفت جام باشگاه های آسیا در عربستان در حال برگزاری است.

گل اول الهلال به اوراواردز ژاپن توسط سالم الدوساری در دقیقه ۱۳ به ثمر رسید. فینال رفت جام باشگاه های آسیا در عربستان در حال برگزاری است.


فینال جام باشگاه های آسیا/ گل اول الهلال به اوراواردز (فیلم)