فیلم کاشت یک نهال توسط رئیس جمهور به مناسبت روز درختکاری آیت‌الله رئیسی صبح امروز با حضور در باغ گیاه‌شناسی، به مناسبت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی یک اصله نهال غرس کرد. دریافت ۲۰ MB

فیلم کاشت یک نهال توسط رئیس جمهور به مناسبت روز درختکاری

فیلم کاشت یک نهال توسط رئیس جمهور به مناسبت روز درختکاری

آیت‌الله رئیسی صبح امروز با حضور در باغ گیاه‌شناسی، به مناسبت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی یک اصله نهال غرس کرد.

دریافت ۲۰ MB