سنتکام ویدئویی از لحظه توقیف نفتکش خارجی به دست قایق های تند روی سپاه در تنگه هرمز منتشر کرد.

سنتکام ویدئویی از لحظه توقیف نفتکش خارجی به دست قایق های تند روی سپاه در تنگه هرمز منتشر کرد.


فیلم منتشر شده سنتکام از توقیف نفت‌کش توسط سپاه