همانطور که مشاهده می کنید، با پرداخت حدود ۴۰ هزار دلار مجموعه ای از امکانات مناسب با تضمین فورد در اختیار مشتریان قرار می گیرد تا فورد اسکیپ اس تی-لاین الیت ارزش های خود را به عنوان محصولی رقابتی بیشتر نمایان کند.

همانطور که مشاهده می کنید، با پرداخت حدود ۴۰ هزار دلار مجموعه ای از امکانات مناسب با تضمین فورد در اختیار مشتریان قرار می گیرد تا فورد اسکیپ اس تی-لاین الیت ارزش های خود را به عنوان محصولی رقابتی بیشتر نمایان کند.


فورد اسکیپ اس تی-لاین الیت؛ وقتی ۴۰ هزار دلار کاملا رقابتی باشد! (+عکس)