امیر عبداللهیان: فلسطین امروز قدرتمندتر از همیشه است وزیر امور خارجه کشورمان گفت: فلسطین امروز از بحر تا نهر و از کرانه باختری تا غزه قدرتمندتر از همیشه است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر آمپر خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: «فلسطین جنگ‌های تحمیلی نظامی، سیاسی و اقتصادی زیادی به خود دیده؛ وجه […]

امیر عبداللهیان:

فلسطین امروز قدرتمندتر از همیشه است

فلسطین امروز قدرتمندتر از همیشه است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: فلسطین امروز از بحر تا نهر و از کرانه باختری تا غزه قدرتمندتر از همیشه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر آمپر خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: «فلسطین جنگ‌های تحمیلی نظامی، سیاسی و اقتصادی زیادی به خود دیده؛ وجه مشترک همه آنها مقاومت در برابر دشمن و پیروزی بوده است. فلسطین امروز از بحر تا نهر و از کرانه باختری تا غزه، قدرتمندتر از همیشه است. دشمن تغییر معادلات را به خوبی فهمیده است.»


فلسطین امروز قدرتمندتر از همیشه است