این حوادث خیلی غم‌انگیز و کمر‌شکن است. آماده مقابله باشند همه باید احتیاط بکنند. عقبه‌ای پشت این ترور هست و این‌ها روش‌های جدیدی است که راه انداختند.

این حوادث خیلی غم‌انگیز و کمر‌شکن است. آماده مقابله باشند همه باید احتیاط بکنند. عقبه‌ای پشت این ترور هست و این‌ها روش‌های جدیدی است که راه انداختند.


فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات: ائمه جمعه دفاع شخصی را یاد بگیرند/ باید آماده مقابله باشیم و احتیاط کنیم