کشنده فاو و امپاور و کامیون فورس به روش بورس کالا به فروش می‌رسد.

کشنده فاو و امپاور و کامیون فورس به روش بورس کالا به فروش می‌رسد.


فروش فاو، امپاور و فورس در بورس کالا