حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حدود ۲۰ سال پیش فرمان مهمی را درخصوص مبارزه‌ همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حدود ۲۰ سال پیش فرمان مهمی را درخصوص مبارزه‌ همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند.


فرمان ۱۰ ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با فساد چه بود؟