سرلشکر سلامی گفت: ما به دنبال تولید و در اختیار گرفتن پیشرفته‌ترین سلاح‌ها هستیم اما به آنها تکیه نمی‌کنیم و از سلاح معجزه نمی‌خواهیم بلکه به خدا تکیه می‌کنیم. سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جشنواره مالک اشتر سپاه گفت: چه افتخاری بالاتر از اینکه یک پاسدار هدف محوری آمریکاست و وقتی زمین […]

سرلشکر سلامی گفت: ما به دنبال تولید و در اختیار گرفتن پیشرفته‌ترین سلاح‌ها هستیم اما به آنها تکیه نمی‌کنیم و از سلاح معجزه نمی‌خواهیم بلکه به خدا تکیه می‌کنیم.

سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جشنواره مالک اشتر سپاه گفت: چه افتخاری بالاتر از اینکه یک پاسدار هدف محوری آمریکاست و وقتی زمین می افتد، دشمن از شهادت این پاسدار احساس می کند جهان را تصرف کرده است. البته که این عظمت دشمن نیست، بلکه عظمت آن پاسدار است.

در جنگ، سلاح موثر است. ما به دنبال تولید و در اختیار گرفتن پیشرفته ترین سلاح ها هستیم،‌ اما به آنها تکیه نمی کنیم و از سلاح معجزه نمی خواهیم. بلکه به خدا تکیه می کنیم. این رمز پیروزی ماست.

وقتی به خدا نگاه می کنید، هیبت و هیکل هر قدرتی به تعبیر قرآن کوچکتر از یک پشه است. وقتی از دشمن نمی ترسید، حرکت می کنید. ترس، توقف می آورد و در مقابل،‌ ایمان، ترس را زائل می کند. انسان مومن از پا نمی نشیند. مومن هرچه به خطر نزدیک‌تر می شود، قدرتمندتر می شود. این خاصیت ایمان است.

من شهادت می دهم که همه شما فرماندهان، در این ماجرای سخت، موفق هستید.