ایران با داشتن چند جزیره در خلیج فارس ، عملا سد راهبردی دفاعی محکمی در برابر تهدیدات امریکا است و این موقعیت بسیار مهم و تأثیرگذار ایران در آب های خلیج فارس و دریای عمان با دراختیار داشتن تنگه هرمز و نیروی دریایی قدرتمند سپاه پاسداران و ارتش قهرمان، امریکا و کشورهای غربی پیرو سیاست های آن را از هرگونه تهدید جدی علیه ایران اسلامی باز داشته است.

ایران با داشتن چند جزیره در خلیج فارس ، عملا سد راهبردی دفاعی محکمی در برابر تهدیدات امریکا است و این موقعیت بسیار مهم و تأثیرگذار ایران در آب های خلیج فارس و دریای عمان با دراختیار داشتن تنگه هرمز و نیروی دریایی قدرتمند سپاه پاسداران و ارتش قهرمان، امریکا و کشورهای غربی پیرو سیاست های آن را از هرگونه تهدید جدی علیه ایران اسلامی باز داشته است.


فرمانده نیروی دریایی سپاه:  آمریکایی‌ها سریع‌تر منطقه خلیج فارس را ترک کنند