جوانان قهرمان فلسطین در بعضی روز‌ها بیش از ۳۰ عملیات در کرانه باختری انجام می‌دهند، این‌ها محصول جبهه مقاومت و بسیج جهانی اسلام است.

جوانان قهرمان فلسطین در بعضی روز‌ها بیش از ۳۰ عملیات در کرانه باختری انجام می‌دهند، این‌ها محصول جبهه مقاومت و بسیج جهانی اسلام است.


فرمانده سپاه قدس: بسیج جهانی سربازان اسلام تشکیل شده است