اگرچه تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی جهان عملکرد درخشانی نداشت اما فرصت حضور در المپیک ۲۰۲۴ را از دست نداده است چرا که اصلا این رقابت ها میدانی برای توزیع سهمیه نبود!…

اگرچه تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی جهان عملکرد درخشانی نداشت اما فرصت حضور در المپیک ۲۰۲۴ را از دست نداده است چرا که اصلا این رقابت ها میدانی برای توزیع سهمیه نبود!


فرصت محفوظ تنیس‌روی میز برای المپیک/ از چین راهی به فرانسه نبود!