پارلمان فرانسه عصر سه‌شنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن گروه واگنر به‌ عنوان سازمان تروریستی اعلام شده است.

پارلمان فرانسه عصر سه‌شنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن گروه واگنر به‌ عنوان سازمان تروریستی اعلام شده است.


فرانسه گروه واگنر را سازمان تروریستی اعلام کرد