کنعانی: فرانسه از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کند سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه فرانسه از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کند،گفت: توسل به خشونت علیه اعتراضات نشانگر عدم التزام دولت فرانسه است. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در توئیتر نوشت: اقدام پلیس فرانسه در […]

کنعانی:

فرانسه از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کند

فرانسه از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه فرانسه از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کند،گفت: توسل به خشونت علیه اعتراضات نشانگر عدم التزام دولت فرانسه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در توئیتر نوشت: اقدام پلیس فرانسه در توسل به خشونت علیه اعتراضات شهروندان این کشور غیرقابل قبول و نشانگر عدم التزام دولت فرانسه به اصول دموکراسی و آزادی بیان است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: به دولت فرانسه توصیه می‌کنیم از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کرده و از توسل به خشونت علیه معترضان دست بردارد.


فرانسه از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کند