فرآیند طراحی و تولید جت آموزشی یاسین نمونه معیار تولید جت آموزشی یاسین با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد و همزمان خط تولید انبوه این پرنده آموزشی نیز افتتاح شد. دریافت ۷۰ MB

فرآیند طراحی و تولید جت آموزشی یاسین

فرآیند طراحی و تولید جت آموزشی یاسین

نمونه معیار تولید جت آموزشی یاسین با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد و همزمان خط تولید انبوه این پرنده آموزشی نیز افتتاح شد.

دریافت ۷۰ MB


فرآیند طراحی و تولید جت آموزشی یاسین