به گفته محققان، افراد مبتلا به بیماری قلبی در معرض خطر بیشتر ابتلا به کووید۱۹ شدید بوده و هستند.

به گفته محققان، افراد مبتلا به بیماری قلبی در معرض خطر بیشتر ابتلا به کووید۱۹ شدید بوده و هستند.


فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی و افزایش خطر مرگ بیماران کرونایی