هشت صبح: مالک شریعتی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: فائزه هاشمی به دلیل محکومیت‌ها و اظهارنظر نهادهای امنیتی که اقداماتی علیه مصالح کشور و تبلیغات علیه نظام داشته است، اجازه فعالیت حزبی ندارد و به او اعلام هم شده است.

هشت صبح: مالک شریعتی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: فائزه هاشمی به دلیل محکومیت‌ها و اظهارنظر نهادهای امنیتی که اقداماتی علیه مصالح کشور و تبلیغات علیه نظام داشته است، اجازه فعالیت حزبی ندارد و به او اعلام هم شده است.