سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام می‌گیرد. حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با هشت صبح، اظهار کرد: پرونده‌های هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دو نوع است؛ یک نوع پرونده‌هایی است که به دادگاه و دادسرا رفته […]

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام می‌گیرد.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با هشت صبح، اظهار کرد: پرونده‌های هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دو نوع است؛ یک نوع پرونده‌هایی است که به دادگاه و دادسرا رفته و از دادگاه استعلام صورت می‌گیرد و جواب می‌دهد. نوع دیگر مربوط به پرونده‌هایی است که منجر به دادن تذکراتی توسط هیات می‌شود که بعضی از آنها مهم بوده و بعضی دیگر خیلی اهمیت ندارد.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد: شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل نمایندگان فعلی، از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره بررسی‌های داخلی مجلس و ارائه تذکرات به نمایندگان در پرونده‌هایشان استعلام می‌گیرد.

انتهای پیام