«چانگ هوا» در گفتگو با مهر: غرب به بهانه‌ی حقوق‌بشر در امور داخلی سایر کشورها دخالت می‌کند سفیر جمهوری خلق چین در نزد کشورمان گفت: آمریکا و کشورهای غربی به بهانه‌ی حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها از جمله ایران، چین و کشورهای درحال توسعه دخالت می‌کنند. «چانگ هوا» سفیر جمهوری خلق چین در […]

«چانگ هوا» در گفتگو با مهر:

غرب به بهانه‌ی حقوق‌بشر در امور داخلی سایر کشورها دخالت می‌کند

غرب به بهانه‌ی حقوق‌بشر در امور داخلی سایر کشورها دخالت می‌کند

سفیر جمهوری خلق چین در نزد کشورمان گفت: آمریکا و کشورهای غربی به بهانه‌ی حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها از جمله ایران، چین و کشورهای درحال توسعه دخالت می‌کنند.

«چانگ هوا» سفیر جمهوری خلق چین در ایران در گفتگو با پایگاه خبری هشت صبح، در خصوص سوءاستفاده‌ی کشورهای غربی از موضوع حقوق بشر گفت: مسئله‌ی حقوق بشر یک ارزش مشترک برای همه‌ی مردم در دنیا است و همه‌ی ما قصد داریم از حقوق بشر دفاع کنیم.

وی افزود: اما یک نکته‌ی مهم که مایلم بر آن تاکید کنم این است که ما در ابتدا باید از توسعه و زندگی همه‌ی مردم دفاع کنیم، متأسفانه الان شاهد این هستیم که آمریکا و کشورهای غربی به بهانه‌ی حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها از جمله ایران، چین و کشورهای در حال توسعه دخالت می‌کنند.

سفیر چین در ایران تصریح کرد: مسئله‌ی حقوق بشر توسط کشورهای غربی و آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، اما آنها به سایر کشورها انتقاد می‌کنند. تاکید می‌کنم همه‌ی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه باید منسجم و با همکاری یکدیگر از مسئله‌ی حقوق بشر واقعی دفاع کنیم.


غرب به بهانه‌ی حقوق‌بشر در امور داخلی سایر کشورها دخالت می‌کند