عکس‌های منتخب هفته از تاریخ ۸ الی ۱۵ مهر ماه را در خبرگزاری مهر می‌بینید.

عکس‌های منتخب هفته از تاریخ ۸ الی ۱۵ مهر ماه را در خبرگزاری مهر می‌بینید.


عکس منتخب هفته