هشت صبح به نقل از فارس: از اختصاص ۹۰ درصد برنامه‌ها به مرگ ملکه، سیاه پوش شدن مجریان شبکه و بستن بخش نظرات کاربران این‌ها تنها بخشی از عملکرد رسانه به اصطلاح مستقل بی‌بی‌سی فارسی پس از مرگ ملکه است. از شایعه تا واقعیت: الیزابت دوم ملکه انگلیس دو روز پیش در سن ۹۶ سالگی مرد و پس از […]

هشت صبح به نقل از فارس: از اختصاص ۹۰ درصد برنامه‌ها به مرگ ملکه، سیاه پوش شدن مجریان شبکه و بستن بخش نظرات کاربران این‌ها تنها بخشی از عملکرد رسانه به اصطلاح مستقل بی‌بی‌سی فارسی پس از مرگ ملکه است.

عملکرد رسانه مستقل BBC فارسی پس از مرگ ملکه!

از شایعه تا واقعیت: الیزابت دوم ملکه انگلیس دو روز پیش در سن ۹۶ سالگی مرد و پس از آن چارلز سوم پسر ۷۴ ساله‌اش حکومت موروثی انگلیس را ادامه داد.

رسانه ‌ای که بارها سعی کرده بود خودش را مستقل جلوه دهد، در اولین گام بخش نظرات خودش را بست.

در ادامه ۹۰ درصد اخبار خودش را به موضوع مرگ ملکه که برای ایرانیان دارای ارزش خبری پایین است، اختصاص داد.

حتی مجریان مرد این شبکه همه با کراوات سیاه و مجریان زن با لباس مشکی برنامه اجرا کردند.