پایگاه خبری هشت صبح : علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف در توئیتی درباره اخراج خود از دانشگاه نوشت: استناد مدیریت دانشگاه آن است که به رغم مکاتبه در خرداد و آذر ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱، هیچ اقدامی برای تمدید قرارداد خود انجام نداده‌ام.  تاریخ ثبت درخواست‌های ترفیع و تبدیل وضعیت را ببینید تا […]

پایگاه خبری هشت صبح :

علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف در توئیتی درباره اخراج خود از دانشگاه نوشت: استناد مدیریت دانشگاه آن است که به رغم مکاتبه در خرداد و آذر ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱، هیچ اقدامی برای تمدید قرارداد خود انجام نداده‌ام. 

تاریخ ثبت درخواست‌های ترفیع و تبدیل وضعیت را ببینید تا متوجه شوید چطور حقیقت فدای سیاست می‌شود. جزییات بیشتر را به همکارانم در شریف خواهم نوشت.

علی شریفی زارچی درباره اخراج خود از دانشگاه: استناد مدیریت دانشگاه آن است که هیچ اقدامی برای تمدید قرارداد خود انجام نداده‌ام / حقیقت را فدای سیاست می‌کنند

علی شریفی زارچی درباره اخراج خود از دانشگاه: استناد مدیریت دانشگاه آن است که هیچ اقدامی برای تمدید قرارداد خود انجام نداده‌ام / حقیقت را فدای سیاست می‌کنند


علی شریفی زارچی درباره اخراج خود از دانشگاه: استناد مدیریت دانشگاه آن است که هیچ اقدامی برای تمدید قرارداد خود انجام نداده‌ام / حقیقت را فدای سیاست می‌کنند