کنسرت سیروان خسروی شب قبل، در همان مکان برگزار شده بود. بابک جهانبخش نیز که قرار بود در کشور کانادا به روی صحنه برود، از لغو کنسرت‌های خود در این کشور خبر داده است.

کنسرت سیروان خسروی شب قبل، در همان مکان برگزار شده بود. بابک جهانبخش نیز که قرار بود در کشور کانادا به روی صحنه برود، از لغو کنسرت‌های خود در این کشور خبر داده است.


علت لغو کنسرت‌های سیروان خسروی و بابک جهانبخش