سرطان گلو زیر گروهی از سرطان‌های سر و گردن است. معمولاً به سرطان‌هایی اشاره می‌کند که از حلق (گلو) منشا می‌گیرند. شایع‌ترین نوع آن کارسینوم سلول سنگفرشی نام دارد و اغلب توسط عوامل محیطی از جمله سیگار کشیدن یا جویدن تنباکو ایجاد می‌شوند.

سرطان گلو زیر گروهی از سرطان‌های سر و گردن است. معمولاً به سرطان‌هایی اشاره می‌کند که از حلق (گلو) منشا می‌گیرند. شایع‌ترین نوع آن کارسینوم سلول سنگفرشی نام دارد و اغلب توسط عوامل محیطی از جمله سیگار کشیدن یا جویدن تنباکو ایجاد می‌شوند.


علائم شایع سرطان گلو که باید بشناسید