فضائلی، عضو دفتر حفظ‌ونشر آثار رهبر انقلاب در توئیتر نوشت: آیت‌الله خامنه‌ای تجسس در امور شخصی و خصوصی دیگران در فضای مجازی و حقیقی را جایز نمی‌دانند./منبع: فارس

فضائلی، عضو دفتر حفظ‌ونشر آثار رهبر انقلاب در توئیتر نوشت: آیت‌الله خامنه‌ای تجسس در امور شخصی و خصوصی دیگران در فضای مجازی و حقیقی را جایز نمی‌دانند./منبع: فارس


عضو دفتر حفظ‌ونشر آثار رهبر انقلاب: آیت‌الله خامنه‌ای تجسس در امور شخصی و خصوصی دیگران را جایز نمی‌دانند