کیهان نوشت: گفتار خاتمی درباره احترام به جمهوریت، صددر صد مخالف مشی وی و برخی افراطیون مدعی اصلاحات است. آن‌ها در انتخابات سال ۱۳۸۸ نه تنها علیه اسلامیت بلکه علیه جمهوریت و رای محترم اکثریت مردم، آشوبی را ساماندهی کردند که مرحله به مرحله، دیکته سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل بود.

کیهان نوشت: گفتار خاتمی درباره احترام به جمهوریت، صددر صد مخالف مشی وی و برخی افراطیون مدعی اصلاحات است. آن‌ها در انتخابات سال ۱۳۸۸ نه تنها علیه اسلامیت بلکه علیه جمهوریت و رای محترم اکثریت مردم، آشوبی را ساماندهی کردند که مرحله به مرحله، دیکته سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل بود.


عصبانیت کیهان از خاتمی/ سرکرده آشوب علیه رای مردم، طرفدار و طلبکار جمهوریت شد!