فرمانده کل سپاه پاسداران روایت کرد: عصبانیت و کلافگی آمریکایی‌ها از رهبرانقلاب و ایران اسلامی روایت فرمانده کل سپاه پاسداران از پیام وزیر خارجه یکی از کشورهای همسایه از عصبانیت و کلافگی آمریکایی‌ها از رهبرانقلاب و ایران اسلامی را مشاهده می‌نمایید. دریافت ۳۰ MB

فرمانده کل سپاه پاسداران روایت کرد:

عصبانیت و کلافگی آمریکایی‌ها از رهبرانقلاب و ایران اسلامی

عصبانیت و کلافگی آمریکایی‌ها از رهبرانقلاب و ایران اسلامی

روایت فرمانده کل سپاه پاسداران از پیام وزیر خارجه یکی از کشورهای همسایه از عصبانیت و کلافگی آمریکایی‌ها از رهبرانقلاب و ایران اسلامی را مشاهده می‌نمایید.

دریافت ۳۰ MB


عصبانیت و کلافگی آمریکایی‌ها از رهبرانقلاب و ایران اسلامی