همه چیز از سخنرانی محمد بن سلمان آل سعود، شاهزاده عربستان سعودی در انجمن سرمایه‌گذاری در ریاض شروع شد. او در این انجمن گفت در ۵ سال آینده اقتصاد خاورمیانه را تغییر خواهد داد و این منطقه را به یک اروپای جدید تبدیل می‎کند.

همه چیز از سخنرانی محمد بن سلمان آل سعود، شاهزاده عربستان سعودی در انجمن سرمایه‌گذاری در ریاض شروع شد. او در این انجمن گفت در ۵ سال آینده اقتصاد خاورمیانه را تغییر خواهد داد و این منطقه را به یک اروپای جدید تبدیل می‎کند.


عربستان به دنبال شکل جدید خاورمیانه / رویای بزرگ بن سلمان محقق می شود؟