امسال ۸۷ هزار و ۵۵۰ نفر از کشورمان به حج تمتع مشرف می‌شوند که همه زائران از طریق ۲۱ ایستگاه پروازی از از سوم خرداد طی یک ماه عازم عربستان خواهند شد. در سال‌های اخیر سعودی‌ها ویزای زائران حج تمتع را پس از دریافت هزینه این سفر معنوی، به صورت الکترونیکی صادر می‌کنند.

امسال ۸۷ هزار و ۵۵۰ نفر از کشورمان به حج تمتع مشرف می‌شوند که همه زائران از طریق ۲۱ ایستگاه پروازی از از سوم خرداد طی یک ماه عازم عربستان خواهند شد. در سال‌های اخیر سعودی‌ها ویزای زائران حج تمتع را پس از دریافت هزینه این سفر معنوی، به صورت الکترونیکی صادر می‌کنند.


عربستان، صدور روادید الکترونیکی زائران ایرانی حج را آغاز کرد