برنا؛ فیلم سینمایی بانک‌زده‌ها به کارگردانی جواد اردکانی و علی بکائیان و تهیه‌کنندگی علی روئین‌تن آخرین فیلم زنده‌یاد علی انصاریان نبوده و پس از بانک‌زده‌ها در فیلم سینمایی به کارگردانی سرکار خانم مریم بحرالعلومی هم بازی کرده است‌. ضمن عذرخواهی از سرکار خانم بحرالعلومی تمام حمایت و ارادت خود را از اکران فیلم ایشان اعلام […]

برنا؛ فیلم سینمایی بانک‌زده‌ها به کارگردانی جواد اردکانی و علی بکائیان و تهیه‌کنندگی علی روئین‌تن آخرین فیلم زنده‌یاد علی انصاریان نبوده و پس از بانک‌زده‌ها در فیلم سینمایی به کارگردانی سرکار خانم مریم بحرالعلومی هم بازی کرده است‌.

ضمن عذرخواهی از سرکار خانم بحرالعلومی تمام حمایت و ارادت خود را از اکران فیلم ایشان اعلام می‌نماییم.