پایگاه خبری هشت صبح : ‏عباس عبدی در توئیتی مشکل دولت را ضعف عملکرد رسانه‌ای ندانست و گفت که مشکل فقدان ایده و دستاورد است. وی در این باره نوشت:  مشکل دولت ضعف عملکرد رسانه‌ای نیست. اتفاقا قوی‌ترین نیروهایشان در رسانه‌ها هستند و بیش از حد از ظرفیت رسانه بار می‌کِشَند و آن را […]

پایگاه خبری هشت صبح :

‏عباس عبدی در توئیتی مشکل دولت را ضعف عملکرد رسانه‌ای ندانست و گفت که مشکل فقدان ایده و دستاورد است.

وی در این باره نوشت:  مشکل دولت ضعف عملکرد رسانه‌ای نیست. اتفاقا قوی‌ترین نیروهایشان در رسانه‌ها هستند و بیش از حد از ظرفیت رسانه بار می‌کِشَند و آن را از کارایی انداخته‌اند. مشکل فقدان ایده و دستاورد است.

رسانه قادر به معجزه نیست. «روایت محوری» شکست خورده است.


عباس عبدی:‌ مشکل دولت ضعف عملکرد رسانه‌ای نیست، مشکل فقدان ایده و دستاورد است