در جلسه هیئت دولت صورت گرفت؛ طرح و بررسی برخی طرح‌های پیشنهادی تغییر در تقسیمات کشوری در جلسه امروز هیئت دولت برخی طرح‌های پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی دولت برای تغییر در تقسیمات کشوری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه، در ادامه جلسات فوق العاده بررسی لایحه […]

در جلسه هیئت دولت صورت گرفت؛

طرح و بررسی برخی طرح‌های پیشنهادی تغییر در تقسیمات کشوری

طرح و بررسی برخی طرح‌های پیشنهادی تغییر در تقسیمات کشوری

در جلسه امروز هیئت دولت برخی طرح‌های پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی دولت برای تغییر در تقسیمات کشوری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه، در ادامه جلسات فوق العاده بررسی لایحه قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بندهای دیگری از این لایحه را تصویب کرد.

در این جلسه که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، همچنین برخی بندهای آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص شرایط صدور کارت بازرگانی و همچنین صدور مجوز برای راه اندازی بازارچه‌های مرزی اصلاح شد.

بررسی و تصویب برخی طرح‌های پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی دولت برای تغییر در تقسیمات کشوری و الحاق یا انتزاع برخی بخش‌ها در شهرستان‌های مختلف از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در جلسه امروز هیئت دولت بود.


طرح و بررسی برخی طرح‌های پیشنهادی تغییر در تقسیمات کشوری