جهت بررسی بیشتر؛ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با نظر رئیس مجلس و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در […]

جهت بررسی بیشتر؛

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با نظر رئیس مجلس و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف بر اساس ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی، طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.

در حال تکمیل


طرح ساماندهی کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد