مجلس

طرح اصلاح قانون دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اصلاح شد – هشت صبح

به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی درباره طرح اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، با اصلاح این طرح به شرح زیر جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند:

ماده ۱:

– در ماده (۱) موضوع اصلاح ماده (۲) قانون عبارت بعد از عبارت «شکاری» عبارت و پی سی پی (pcp) اضافه و حذف می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲) قانون الحاق و شماره تبصره فعلی ماده مذکور به (۱) اصلاح می‌شود.

تبصره ۲- دارندگان سلاح‌های پی سی بی پایین‌تر از چهل ژول مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه حمل و نگهداری طبق ضوابط و مقررات سلاح شکاری اقدام نمایند.

ماده ۲:

– به منظور اعمال تذکر شورای محترم نگهبان در صدر ماده (۵) اصلاحی قانون موضوع ماده (۲) مصوبه عبارت نسبت به ساخت به عبارت به طور غیر مجاز نسبت به ساخت اصلاح می‌شود.

– در تبصره (۱) ماده (۵) اصلاحی قانون موضوع ماده (۲) مصوبه عبارت «مجازات نقدی» به عبارت «حداقل و حداکثر جزای نقدی» اصلاح می‌شود.

ماده ۳:

– در تبصره (۲) ماده (۶) اصلاحی قانون موضوع ماده (۳) مصوبه عبارت مجازات نقدی» به عبارت حداقل و حداکثر جزای نقدی اصلاح می‌شود.

ماده ۴:

– در صدر ماده (۲) مصوبه عبارت «ماده (۷) قانون» به عبارت «ماده (۷) قانون و تبصره آن» اصلاح می‌شود.

ماده ۶:

– در صدر ماده (۶) مصوبه عبارت «یک ماده به عنوان ماده (۱۸) مکرر (۱) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده ۱۸ مکرر ۱- وسیله نقلیه» به عبارت «یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق و شماره مواد (۱۹) (۲۰) و (۲۱) فعلی قانون به ترتیب به (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) اصلاح می‌شود: ماده ۱۹- وسیله نقلیه» اصلاح و همچنین به منظور رفع ایراد ردیف (۱) شورای محترم نگهبان در ماده مذکور عبارت «یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر.پی. جی باشد،» به عبارت «هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی، بیش از دویست کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیر نظامی با گازهای بیهوش کننده، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم گازهای بی حس کننده بیش از ۴۰۰ کیلوگرم مواد محترقه، بیش از ۵۰۰ کیلوگرم گازهای اشک آور یا بیش از ۱۰۰ دستگاه شوک دهنده ها» اصلاح می‌شود.

ماده ۷:

– در صدر ماده (۷) مصوبه عبارت «ماده (۱۸) مکرر ۲» به عبارت «ماده (۲۰)» اصلاح می‌شود.

ماده ۸:

– در صدر ماده (۸) مصوبه، عبارت «ماده (۱۸ مکرر ۳)» به عبارت «ماده (۲۱)» اصلاح می‌شود.

ماده ۹:

– در صدر ماده (۹) مصوبه، عبارت «ماده (۱۸ مکرر ۴)» به عبارت «ماده (۲۲)» اصلاح و همچنین در ماده مذکور عبارت «مصادره» به عبارت «ضبط» اصلاح و بندهای (۱) و (۲) ماده مذکور، به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (۳) به آن ماده الحاق می‌شود:

۱- بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین (از قبیل انواع موشک انداز آر.پی.جی)، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ۱۰ قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیر خودکار، بیش از ۱۵ قبضه سلاح شکاری؛

۲- بیش از ۱۰ قبضه موشک آر.پی.جی، بیش از ۲۰ تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین بیش از ۱۰۰ تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ۵۰۰ تیر سلاح گرم سبک غیر خودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری

۳- هر میزان مواد میکروبی یا رادیو اکتیو یا منفجره نظامی، بیش از ۵۰۰ کیلوگرم گازهای بیهوش کننده، بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه با مواد منفجره غیر نظامی یا گازهای بی حس کننده، بیش از ۲ هزار کیلوگرم مواد محترقه، بیش از سه هزار کیلوگرم گازهای اشک آور یا بیش از ۵۰۰ دستگاه شوک دهنده‌ها

ماده ۱۰:

– در صدر ماده (۱۰) مصوبه، عبارت «ماده ۱۸ مکرر ۵» به عبارت «ماده (۲۳)» و اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف (۳) شورای نگهبان یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره- چنانچه مالک، اموال مورد استفاده در جرایم مذکور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است، لیکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علی رغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسؤول، از این کار خودداری کند، اموال مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده ۱۱:

– در صدر ماده (۱۱) مصوبه، عبارت «ماده (۱۸ مکرر ۶» به عبارت «ماده (۲۴)» اصلاح می‌شود.

ماده ۱۲:

– در صدر ماده (۱۲) مصوبه، عبارت «ماده (۱۸ مکرر ۷) به عبارت «ماده (۲۵)» اصلاح می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا