پایگاه خبری هشت صبح : ایلنا: صلاحیت محمدرضا خباز، فعال سیاسی عضو حزب اعتماد ملی توسط هئیت اجرایی رد شد. محمدرضا خباز، عضو حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره نتیجه بررسی صلاحیت خود در هئیت‌های اجرایی گفت: صلاحیت من طبق استناد به بند ۲ ماده ۳۱، به دلیل عدم التزام به نظام […]

پایگاه خبری هشت صبح :

ایلنا: صلاحیت محمدرضا خباز، فعال سیاسی عضو حزب اعتماد ملی توسط هئیت اجرایی رد شد.

محمدرضا خباز، عضو حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره نتیجه بررسی صلاحیت خود در هئیت‌های اجرایی گفت: صلاحیت من طبق استناد به بند ۲ ماده ۳۱، به دلیل عدم التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی رد شده است. 


صلاحیت محمدرضا خباز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم رد شد / علت: عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی