رحیمی: صفحه اینستاگرام رئیس‌جمهور غیرفعال است روابط عمومی ریاست‌جمهوری از توقف فعالیت صفحه منسوب به آقای رئیسی در اینستاگرام خبر داد. ‌به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد مهدی رحیمی مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور در فضای مجازی نوشت: «باوجود اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند دریافت تیک آبی صفحه دکتر رئیسی […]

رحیمی:

صفحه اینستاگرام رئیس‌جمهور غیرفعال است

صفحه اینستاگرام رئیس‌جمهور غیرفعال است

روابط عمومی ریاست‌جمهوری از توقف فعالیت صفحه منسوب به آقای رئیسی در اینستاگرام خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد مهدی رحیمی مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور در فضای مجازی نوشت: «باوجود اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند دریافت تیک آبی صفحه دکتر رئیسی در اینستاگرام برای تشخیص اصالت، هنوز برخی مشغول سناریوسازی هستند. در پی اغتشاشات و ایجاد محدودیت مراجع امنیتی برای اینستاگرام، آقای رئیسی دستور به توقف فعالیت صفحه منسوب به ایشان داد و در این مدت، مطلبی بارگذاری نشده است.»


صفحه اینستاگرام رئیس‌جمهور غیرفعال است