یک منبع گفته که شیمشک می‌خواهد به تدریج نرخ بهره را از ۸٫۵ درصد فعلی به ۲۵ درصد در مدت ۱۸ ماه افزایش دهد.

یک منبع گفته که شیمشک می‌خواهد به تدریج نرخ بهره را از ۸٫۵ درصد فعلی به ۲۵ درصد در مدت ۱۸ ماه افزایش دهد.


شیمشک کیست و آیا ارزش لیر بالا می رود؟