جلسه‌ پارلمان ایتالیا در روز چهارشنبه شاهد یک رویداد تاریخی بود، زیرا گیلدا اسپورتیلو، همراه با کودک دو ماهه خود فردریکو در جلسه شرکت کرد و در طول جلسه به او شیر داد، چیزی که پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده است.

جلسه‌ پارلمان ایتالیا در روز چهارشنبه شاهد یک رویداد تاریخی بود، زیرا گیلدا اسپورتیلو، همراه با کودک دو ماهه خود فردریکو در جلسه شرکت کرد و در طول جلسه به او شیر داد، چیزی که پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده است.


شیر دادن نماینده مجلس به نوزادش خبرساز شد (فیلم)